Echipa de conducere ARRC

 
În urma Adunării Generale Extraordinare din data de 5 martie 2023, Comitetul Director votat în anul 2022 a fost revocat.
Anunțăm pe această cale că pentru 2023-2025, echipa de conducere ARRC este formată din:
 
Ing. Nicolae Dedulea – Președinte
Ing. Irena Pastramagiu – Vicepreședinte
Preot Andrei Danciu
Ana Engrth Răduleț
Ioana Vițelaru
Ing. Alina Medințu
Sorin Marin